top of page

HESTEBESIKTNING

Alle hester, med unntak av kategori II ponnier, skal undersøkes av veterinær på internasjonale stevner og Norgesmesterskap. Andre stevnekategorier krever ikke veterinærbesiktning.

Husk at alle hester som starter internasjonalt og skal bruke FEI horse-appen til å måle temperaturen og logge den to ganger per dag fra og med tre dager før stevnet til stevneslutt.

Også alle andre som skal ri nasjonale klasser må logge temperaturen på et ark fra tre dager før ankomst.

bottom of page