top of page
Søk

BANEHOPPNING TIRSDAG 24 April klokken 16:00


Banehoppningen vil foregå på Gjelsten Arena og tilhørende oppvarming. MAn melder seg på ved å skrive opp navnet sitt på en startliste på avridningen, man har 2 minutter på seg til å hoppe en runde, vi håper alle respekterer dette slik at alle får hoppet


bottom of page